Termelői piac létrehozása Pusztaszeren


Kedvezményezett neve:

Pusztaszer Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Termelői piac létrehozása Pusztaszeren

Támogatás összege:

28.001.345 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tartalma:

Pusztaszer Községbe nincs termelő, vagy helyi piac. A jelenlegi állapot szerint csak a helyi kisboltokban lehet beszerezni zöldséget és gyümölcsöt. A jelenlegi állapot nem szabályos, nem felel meg a sem a törvényi sem pedig a közegészségügyi szempontoknak. A projekt közvetlen célja egy termelői piac létrehozása és működtetése Pusztaszer Község területén. Az általunk készítetett tervek egy olyan fedett, a modern kor követelményeinek megfelelői termelői elárusítóhelyet vázolnak fel, amely segítséget nyújt a helybeli, és a külterületen, tanyán élő lakosság számára megtermelt javaik értékesítésében. A termelői piac építésével elsősorban a helyi kistermelők és helyzetét akarjuk segíteni és így alapvetően a település gazdasági teljesítményét, valamennyi ott élő életszínvonalát javítani. A termelők versenyelőnyeinek megerősítése révén javítható a versenyképesség és a gazdasági teljesítmény is. A Pusztaszeren készült helyi és elsősorban élelmiszeripari termékek piacra jutásának támogatása is a beruházás egyik nagy eredménye lehet. A fejlesztéssel nem csupán az érintett gazdálkodók versenyképessége, életszínvonala javul, hanem a piactér szolgáltatásait igénybe vevő lakosságé is. A modern termelői piactér javítja a településképet is. A piac vásárlói a termékeket helyben, a településen vásárolják meg, így az a készpénz mennyiség hosszabb ideig a településen marad, multiplikátor hatásként a település gazdaságát „pörgeti fel”. A fogyasztói bizalom megerősödése a kereslet is növekedését vonja maga után. A termelői piac területét központi, frekventált önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon jelöltük ki. A terület tulajdoni viszonyai rendezettek. A terület szűkebb és tágabb környezetében Pusztaszer legfontosabb közintézményei találhatók, a Községháza, Kultúrház, stb. A terület jelenleg közparkként lát el közösségi funkciókat, tehát a terület közcélú igénybevétele nem új keletű, így a termelői piac építésének igénye jól illeszkedik a már érzékelhető terület-felhasználási tendenciákba és a település „szívébe”.

Tervezett befejezési dátum:

2018.06.30.

Projekt azonosító száma:

TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009

Sajtóközlemény