Rendeletek


4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet mellékletei

2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

11/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól

3/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól

13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

13/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú használatáról

3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról

2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

8/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről

1/2010.(II.5.) önkormányzati rendelet Pusztaszer község helyi építési szabályzatáról

11/2007.(VI.14.) önkormányzati rendelet a települési rendtartásról

9/2006.(XI.16.) önkormányzati rendelet a helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról

13/2005.(XI.28.) önkormányzati rendelet a helyi köztemetőről és temetkezésről

2/2002.(I.31.)Kt. önkormányzati rendelet a díszpolgári cím adományozásáról

9/1998.(VII.3.) önkormányzati rendelet a községi Önkormányzat jelképeiről

10/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások elidegenítéséről