Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban


 

 

 

 

 

 

 

Üdvözöljük!

Kistelek Városi Önkormányzat mint konzorciumvezető a Kisteleki Járás településeinek önkormányzataival, a Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezettel, a Térségi Intézményi Társulással és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményével konzorciumi partnerségben támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című projekt megvalósítására.

A 2018. január 1-én indult, 3 éves projekt átfogó célja a leszakadó térségek és csoportok felzárkóztatása, a területi elmaradásból származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén.

A projekt munkatársai az elkövetkező 3 évben a Kisteleki járás minden településén számos olyan kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programot és képzést valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekeket és felnőtteket is képességeik mind teljesebb kibontakoztatásában, valamint előmozdítják a területi elmaradásból származó hátrányok csökkent

Honlapunkon keresztül tájékoztatást szeretnénk nyújtani a projektről és annak megvalósításáról; az aktuális programokról és tevékenységekről.

 

A PROJEKT

 1. A projekt bemutatása

A projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”

A projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00013

A projekt teljes költsége: 250 000 000,- Forint

A támogatás intenzitása: 100%

A megvalósítás ideje: 2018. január 1. – 2020. 12. 31.

 

Kistelek kistérség hat településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A projekt a felnőttek részére lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon és képzéseken való részvételre, míg a gyermekek és iskolások számára számos szabadidős, iskolán kívüli szemléletformáló és fejlesztő foglalkozásokat biztosít. Az óvodások részére az úszásoktatáson kívül mozgáskoordinációs és zeneovi foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség. A programcsomag mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás, az ökotudatosság, az egészséges életmód iránti igény kialakítására és népszerűsítésére.

A projekt célkitűzése:

 • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek kompetencia-fejlesztése különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Hátrányos helyzetű felnőttek kompetencia-fejlesztése
 • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetencia-fejlesztése
 • Az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása már iskolás korban.
 • A HH gyermekek felzárkóztatása kompetencia-fejlesztő tevékenységek, pályaorientáció, életvezetési tanácsadással.
 • Az iskolázottság mint a felnőttkori boldogulás elengedhetetlen feltétele szemlélet elültetése már az óvodáskorban
 • Komplex óvodai programfejlesztés a HH gyermekek esélyteremtése érdekében
 • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása már gyermekkorban
 • Az óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése, a hátránykompenzáció eredményességének növelése
 • A lemorzsolódásal veszélyeztetett gyermekek számnak csökkentése

A céljainkat az alábbi tevékenységek megvalósításával érjük el:

 

 • Erőforrástérkép készítése felmérés, elemzés segítségével, stratégiák, részstratégiák alkotása, konferenciák szervezése. képzések: grafológus, együttműködés fejlesztése, mediátor, értékbecslő, érzékenyítő, szemléletformáló képzés. Hátrányos helyzetű emberek képzése: hatékony kommunikáció, időgazdálkodás
 • iskolán kívüli nyelvoktatás, pályaorientációs tanácsadás, szabadidős programok, digitális kompetencia-fejlesztés, tudatos pénzügyi magatartás, öko-tudatosság fejlesztése,
 • Szemléletformáló programok megvalósítása az óvodában: együttműködés fejlesztése szülők és óvoda között, élethosszig tartó tanulás,a képzettség, iskolai végzettség fontossága a munkaerő-piacon való boldogulásért;
 • Óvodai tevékenységek: óvodapedagógusok képzése, intézkedési terv kidolgozása a beóvodázási arány növelése érdekében,gyermekeknek kompetencia-fejlesztő tevékenységek (úszásoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés, zeneovi), mediációs programok
 • egészségnapok óvodákban: cél a testi és lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, egészségvédelem érdekében tevékenysége
 • Óvodapedagógusok képzése: gyermek-és tevékenységközpontú óvodai nevelés,képzés intézkedési terv megvalósításához, mediációs képzés.
 • ösztöndíjrendszer működtetése,korai iskolaelhagyás megelőzése modellprogram kidolgozása, kipróbálása, egyéb kompetencia-fejlesztő tevékenységek.

További információ a projekt honlapján:  www.kistelek.hu/efop392