Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren


 

 

 

 

 

 

 

 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren”

Pusztaszer Községi Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pusztaszeren” című projekt megvalósítására 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

 

Kedvezményezett neve: Pusztaszer Községi Önkormányzat

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00034

A szerződött támogatás összege: 30.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.01.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a település vagyonbiztonságának növelése, szélsőséges helyzetek kezelése, valamint a csapadékvizek helyben tartása.

A tervezett csapadékcsatorna képes a burkolt felületekről a csapadékvizet biztonságosan elvezetni és továbbítani a befogadó felé. A tervezett csapadékcsatorna által összegyűjtött vizeket az 578 hrsz-ú szikes tómeder fogadja be. Ezen felül, földmedrű csatorna épül a Mező utcában. A Mező utcában egy magasvonulatú utcaszakasz figyelhető meg, amely miatt szükséges ~150 m zárt szakaszt megépíteni.

A Kossuth utcában folytatódik a földmedrű csatorna a páratlan oldalon a 43 és 59 számú ingatlanok előtt. A Kossuth utca 55. szám előtt óvoda található meg, ezen ingatlan előtt teljesen zárt csapadékcsatorna szakasz valósul meg. A kapubejárok szélessége 4,0 m, a meglévő oszlop közelében 2,0 m áteresz kerül elhelyezésre. Az átereszek két végén beton támfal épül.

További információ kérhető: palyazat@pusztaszer.hu, vagy a +36 62 576 511 elérhetőségen.