FELHÍVÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁSA – TERVI SZAKASZ PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSÉRE


Tisztelt Pusztaszeri Lakosok!

Községünk képviselő-testülete a 25/2013.(III.14.) Kt. határozatában Pusztaszer Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására szánta el magát. Egyidejűleg döntést hozott a tervezés társadalmi egyeztetésének kereteit biztosító Partnerség rendjéről is.

A tervezés programjának kialakításához 2014. június 16-án felhívást intéztem Pusztaszer lakosaihoz a község Facebook-oldalán. Kértem, hogy az építési elképzeléseket, falufejlesztési javaslatokat osszák meg az önkormányzattal. A nyár folyamán Germán Géza és Palánkai Tibor építészek, Vakula Réka táj-és kertépítész valamint Balogh Tünde településtervező bevonásával helyszíni bejárásokon értékeltük a lehetséges és szükséges beavatkozásokat. A településtervezés programja végül a következőképpen állt össze:

  1. Községközpont fejlesztésének elősegítése, templom-építés lehetővé tétele
  2. Belterület É-i részén lévő lakóterület egy részének gazdasági területbe való átsorolása a kialakult területhasználat alapján
  3. Belterületi É-i része melletti tervezett külterületi erdő mezőgazdasági átsorolása a kialakult használat szerint
  4. Szennyvíztisztító céljára kijelölt területek (két változat) más hasznosításának tervezése
  5. Mezőgazdasági majorok övezetében a megengedett építménymagasság emelése
  6. Ópusztaszerre vezető országút leszabályozása kialakult használat szerint – tárgytalan ügy
  7. Munkástelepi buszforduló helyének biztosítása közterület szabályozásával
  8. „Arborétum” fogalom cseréje „Parkerdő”-re
  9. Repülőterek akadálysíkjainak feltüntetése, rendeltetési átsorolás
  10. Az országos jogszabályoknál megengedőbb előírások révén az Má1 mezőgazdasági tanyás övezetben meglévő tanyás telkek birtokközponttá alakítási lehetőségének biztosítása

Ezekben az ügyekben a tervező kidolgozta a módosítási tervanyagot, melyet társadalmi egyeztetésre kell bocsátanom.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36-40. § szerinti teljes eljárás keretében történik.

Ezennel meghirdetem az elkészült tervjavaslat partnerségi véleményezést, melynek keretében 2015. július 31-ig várom véleményeiket elektronikusan a Facebook-oldalon, vagy e-mailben (pmhiv@pusztaszer.hu), postán vagy személyesen pedig a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. alatt.

A módosítás véleményezési tervanyagát és a partnerségi rendről szóló határozat innen letölthető:

http://www.ujleptekbt.hu

(„Pusztaszer” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpontban)

Pusztaszer, 2015. június 05.

Máté Gábor polgármester