Álláspályázat


Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör (1. melléklet 19. pont)

Ellátandó feladatok:
– számviteli, pénzügyi feladatokban való részvétel
– bevételi és kiadási számviteli bizonylatok rögzítés, teljes körű főkönyvi könyvelés
– kötelezettségvállalások, szállítói-vevői számlák nyilvántartása
– banki átutalások intézése
– részvétel az időszakos beszámolók összeállításában
– kincstári rendszeres adatszolgáltatások

– analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál hatályban lévő közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. ,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– mérlegképes könyvelő (államháztartási szak),
– pénzügyi-számviteli területen önkormányzatnál szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget igazoló okiratok másolatai, a 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének igazolása), nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jaksa Tibor nyújt, a +3662576510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége címére történő megküldésével (6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 940/2015 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.
vagy
– Elektronikus úton dr. Jaksa Tibor részére a pmhiv@pusztaszer.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Máté Gábor polgármester egyetértésével dr. Jaksa Tibor aljegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.