Hónap szerinti archívum: október 2015


Lakossági felhívás szociális célú tűzifa juttatásra

Pusztaszer Község Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult:

 – saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermeket, egyedülálló esetén legalább egy kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik

– a 65. életévét betöltötte, vagy

– az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 22 800 Ft összeget

és mind három esetben az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.

 

Előnyt élvez a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

– aktív korúak ellátására,

– időskorúak járadékára,

– települési támogatásra jogosult,

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A kérelem benyújtható az e célra rendszeresített igénylőlapon, mely a hivatalban kérhető Tóth Mónikánál, vagy ide kattintva letölthető.

 

A kérelemhez csatolni kell a családban együtt élők kereseti igazolását, a családi pótlék szelvényt, nyugdíjszelvényt, stb.

A kérelem beadási határideje: 2015. november 16.


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pusztaszer Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2016. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.

Figyelem! A pályázat benyújtása a 2013. évi fordulótól kezdődően elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

Fenti linken érhető el a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletek: jövedelemigazolás (családi pótlék, GYES, bér, nyugdíj, stb.), tanulói vagy hallgatói jogviszony-igazolás.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

Benyújtás módja: javasolt személyesen az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8-1530

Kedd: 8-1530

Szerda: 8-1530

Péntek: 8-1200